Duurzaamheid

Locatie van van der pols machineverhuur

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder

Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. wil haar certificering op niveau-3 van de CO2-prestatieladder continueren. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl.

De doelstelling was het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het basisjaar 2012 met 4% is teruggebracht. Tussen 2012-2020 is de gemiddelde reductie 9,64% per jaar over 8 jaar geweest. We hebben 2021 als nieuw basisjaar genomen om de komende vijf jaar – 2021 t/m 2026 – te monitoren met een reductie van 4% in deze vijf jaar als doelstelling.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.
• a- Analyseren, inzicht in de CO2 -uitstoot
• b- Besparen, CO2 -reductie en de ambitie waar we ons committeren
• c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
• d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 -reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. gezet. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

 

CO2 -footprint

Werkelijk Genormaliseerd ob.v. het omzetpercentage
2012 737,5 ton CO2 737,5 ton CO2
2013 811,1 ton CO2 717,8 ton CO2
2014 864,7 ton CO2 650,1 ton CO2
2015 1.083,3 ton CO2 680,6 ton CO2
2016 1.039,6 ton CO2 702,4 ton CO2
2017 1069,2 ton CO2 717,6 ton CO2
2018 1112,2 ton CO2 612,4 ton CO2
2019 1194,9 ton CO2 623,0 ton CO2
2020 1154,3 ton CO2 702,6 ton CO2
2021 1211,6 ton CO2 1211,6 ton CO2
2022 1039,5 ton CO2 813,1 ton CO2

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Op de site van de SKAO vindt u ook onze deelname aan de CO2 prestatieladder.

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 CO2 -bewustcertificering.

Communicatieplan
Energiemanagementplan 2022
Sector- en keteninitiatief 2022

Factsheet 2022
Factsheet 2023H1

Rapportage CO2 Footprint 2023

Certificaat CO2 prestatieladder

CTA Machine

Stel hier uw vraag of vraag vrijblijvend een offerte aan.

CTA Machine
CTA Machine